Drinking fountains in Yerevan: Pulpulaks

Ateaching material for the College students of the department «Organization of tourism services».

A Pulpulak is a fountain of drinking water for public use. It is a well-known fact that drinking water is sold in almost every country. Bottled drinking water is sold in Armenia as well but very few Armenians buy water because we have pure running water in our flats and houses, and pulpulaks of drinking mountain spring water in the streets, squares and parks of Yerevan and other towns in Armenia. In fact, these pulpulaks can be considered the most significant visiting card for the tourists coming to Armenia. During the summer time the temperature in Yerevan very often reaches 40 degrees above zero, what and can be more pleasant than drinking mountain spring fresh and cold water from these pulpulaks.

Pulpulaks are often used by people to appoint meetings and by couples as dating locations. For example, the Yotnaghbyur Pulpulak in the Republic Square.

There is a beautiful monument to Sayat Nova, Armenian medieval poet and composer, with a pulpulak on it.

For the citizens of Yerevan and Armenia these pulpulaks are a casual sight, but when tourists visit our country, the first things that draw their attention are these fountains of drinking water.

Иджеванатун Орбелянов

Иджеванатун имени Селима, ныне гостиница Орбелянов. Находится в Ашхаре Сюник, гавара Вайоминге Дзор Великой Армении, на шоссе Ехегнадзор — Мартуни. Расположена на горе Селим.

В средние века большинство зданий строилось на торговых путях, что было удобнее для путешественников. Караван-сарай Селим предложил гостеприимство путешественникам, которые прошли по дороге через горный перевал Селим (Сулема) или Варденьяц.

Этот караван-сарай проходил через горы Варденянц 14-ом веке, он служил как и другие караван — сараи, как гостиница и трактир служил для купцов Шёлкового пути. Известно, что Марко Поло прошел через эту местность и описал, как армяне жили в непроходимых горах.

Легенды

Горный перевал Варденьяц соединяет район Вайоц Дзор с Гегаркуникской областью . Согласно легенде, сын курдского лидера Сулемана был влюблен в одну из красавиц ашхара Гегаркуник и всегда навещал её. Однажды зимой дорогу было трудно пересечь, едва пройдя полпути, он сбился с пути и утонул в метели. Курдский лидер построил иджеванатун в память о своем сыне, чтобы те, кто проходит через горный перевал Ехегнадзор, могли спуститься туда во время зимних штормов до того, как погода прояснится, а затем продолжить свой путь. С тех пор горный перевал называют горным перевалом Варденьяц. Именно на этом месте был построен караван—сарай.

Գնաճ

Գնաճը ցույց է տալիս, թե ժամանակի որոշակի հատվածում, օրինակ` վերջին մեկ տարում, որքան են փոփոխվել ապրանքների և ծառայությունների գները` ընդհանուր վերցրած, տոկոսային մեծությամբ։ Ըստ էության, գնաճը ցույց է տալիս, թե որքանով է արժույթի գնողունակությունը նվազել կամ ավելացել։

Գներն աճում են այն ժամանակ, երբ շրջանառության մեջ հայտնվում է ավելի շատ գումար, քան ապրանք։ Արդյունքում, փողն արժեզրկվում է, քանի որ նույն գումարով կարելիէ գնել ավելի քիչ մթերք և այլ իրեր, քան մինչև գնաճի ավելացումը։ Տնտեսագետների մեծ մասը կարծում է, որ գնաճի չափավոր մակարդակն օգտակար է երկրների համար։ Գների չնչին բարձրացումն օգնում է խթանել ներդրումները, ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկը, արտադրության զարգացումը, ինչպես նաև նվազեցնում է գործազրկության մակարդակը։ Սակայն գնաճն անխուսափելիորեն նվազեցնում է աշխատավարձով ապրող հասարակ մարդու կենսամակարդակը։

Գնաճի հակառակ գործընթացը կոչվում է գնանկում։ Դա գների անկում է, որն առաջանում է շուկայում ապրանքների պահանջարկի և առաջարկի նվազման ու դրանք գնելու համար նախատեսված գումարի կրճատման հետևանքով։ Գնանկումը կարող է հանգեցնել հետաձգված պահանջարկի, երբ մարդիկ նախընտրում են չգնել այսօր` հույս ունենալով, որ գներն ապագայում ավելի շատ կնվազեն։ Գնանկման հետևանքով կարող է նվազել բանկային վարկավորումը, աշխատավարձերը, ընկերությունների շահույթ և այլն։ Եվ այս ամենից արդյունքում սկսում է տուժել տնտեսությունը։

Հայաստանում գնաճը վերահսկվում և կառավարվում է Կենտրոնական բանկի կողմից: 2019 թվականի պետբյուջեում գնաճը սահմանված է 2,7% մակարդակում: Պաշտոնական տվյալներով, 2019 թվականի հունվար-օգոստոսին գնաճը 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 1,8 տոկոս: Միաժամանակ, օգոստոսին հուլիսի համեմատ գնանկումը կազմել է 0,4 տոկոս: Գնաճը վերահսկելու համար Կենտրոնական բանկն օգտագործում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը: Գնաճը նվազեցնելու համար կարգավորիչը բարձրացնում է տոկոսադրույքը, ինչը հանգեցնում է վարկերի թանկացման, վարկառուների թվի նվազման, արտադրության կրճատման և սպառման նվազման: Դա նպաստում է գնաճի նվազման և առաջարկի ու պահանջարկի միջև հավասարակշռության վերականգնմանը:

Տնտեսագետներն առանձնացնում են երեք տեսակի գնաճ`

– սողացող կամ չափավոր, որը տարեկան չի գերազանցում 10%-ը: Զարգացած երկրներում այն ֆիքսում են մոտ 2 տոկոսի մակարդակում, միջին ցուցանիշը` 3-4 տոկոս:

– քառարշավային, որի դեպքում ցուցանիշը չի գերազանցում 50%-ը: ՀՆԱ-ի աճ արդեն չկա, և եթե կենտրոնական բանկը ոչինչ չձեռնարկի, ապա երկիրը մի քանի տարի հետո դեֆոլտի առաջ կկանգնի:

– հիպերգնաճ` ցուցանիշը գերազանցում է տարեկան 50%-ը: Նման գնաճ կարող է առաջանալ ճգնաժամի ժամանակաշրջանում, կարող է հանդիսանալ տնտեսական մեխանիզմների կաթվածի պատճառ:

Тараз – армянский национальный костюм

Тараз – армянский национальный костюм

Тараз в Армении обозначает национальный костюм и насчитывает почти 1500 лет. Армянский национальный костюм отличается большим многообразием. Тараз каждого региона имеет свою специфику, однако существуют общие элементы, благодаря которым его нельзя спутать с одеждой других народов.

Считается, что слово «тараз» происходит от слова «тар», что означает «буква», поскольку изначально одежда вместо орнаментальных вышивок украшалась буквами армянского алфавита.

По своему типу, армянский национальный костюм представляет из себя свободное длинное платье, которое имеет прорехи спереди и по бокам и обязательно наличие пояса.

Среди цветовой гаммы доминируют красный, пурпурный, синий, зеленый и желтый.

Красный и темно–вишневый считались цветом плодородия, черный – цвет земли, белый – воды, желтый – цвет пламени, а также подчеркивал роскошь и богатство, зеленый – процветания.

По таразу можно было определить семейное положение человека и то, сколько у него детей.

Головной убор был важным элементом одежды трабзонских армян. Замужние женщины носили убор высотой от 8 до 18 см, который состоял из нескольких слоев проклеенной бумажной ткани. На нее повязывали ленточку с золотыми или серебряными монетами.

Основные цвета сюникского и арцахского тараза – красный и зеленый. Красный олицетворял собой счастье, красоту и благополучие.

В Сюнике и Арцахе женские украшения были серебряными, что делало одежду очень роскошной: головной убор был с монетами и обязательный серебряный пояс.

Вообще, в отличие от тараза западных армян, украшенных богатой вышивкой, в одежде восточных армян вышивки было меньше.

Западноармянский комплекс женской одежды в целом, отличался яркой цветовой гаммой и богатым декоративным оформлением. Кроме того, фартук считался обязательной составной частью женского платья и обозначал замужних женщин. Он мог быть сшит как из хлопчатобумажной ткани, так и из дорогих тканей, таких как бархат или сукно.

В Сасуне обрученные девушки надевали яркие фартуки из шелка, в Киликии поясом служил трехметровый холст с бахромой на концах.

В последние годы интерес к армянскому костюму растет и традиция ношения традиционного костюма возрождается в Армении усилиями армянских дизайнеров.

При посещении Армении мы можем помочь вам в организации фотосессии в традиционной армянской одежде того или иного региона.

Պետական եկամուտներ

1. Եկամտային հարկը և եկամտային հարկ վճարողները

Եկամտային հարկը ՀՀ պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է։ Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր կամ որոնց կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում: Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք, վերը նշված կարգավորումներին համապատասխան, չեն հանդիսանում ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

2. Եկամտային հարկով հարկման օբյեկտը և հարկման բազան

Եկամտային հարկով հարկման օբյեկտ է համարվում՝

  • ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար՝ ՀՀ աղբյուրներից և (կամ) ՀՀ-ից  դուրս գտնվող աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ ՀՀ-ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների ձեռնարկատիրական եկամուտների,
  • ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար՝ ՀՀ աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց մշտական հաստատությանը վերագրվող եկամուտների, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական գործունեությունից ստացվող եկամուտների:

Եկամտային հարկով հարկման բազա է համարվում՝ հարկվող եկամուտը, որը որոշվում է որպես համախառն եկամտի և նվազեցվող եկամուտների դրական տարբերություն։

3. Եկամտային հարկի հաշվարկումը և վճարումը

Ֆիզիկական անձը եկամտային հարկը վճարում է.

  • եկամուտը վճարող կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի (այսուհետ՝ հարկային գործակալ) միջոցով, որոնք անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձին օրենքով սահմանված եկամուտներ վճարելիս (հաշվարկելիս)՝ յուրաքանչյուր վճարման (հաշվարկման) դեպքում, կրում են եկամտային հարկը հաշվարկելու, պահելու և բյուջե փոխանցելու պարտավորություն,
  • ինքնուրույնաբար՝ եթե ֆիզիկական անձի ստացած եկամուտները չեն հարկվել  հարկային գործակալների միջոցով:

Vernissage

Վերնիսաժը ձևավորվել է 1980 ական թվականների կեսերին Մարտիրոս Սարյանի անվան այգու տարածքում ։ Այստեղ հիմնականում ցուցադրվում էին ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործություններ: Մարդիկ գալիս էին դիտում էին այդ նկարները զրուցում արվեստի մասին և եթե կարողանում էին գնում էին նկար բայց 90֊ական թվականներին վերնիսաժը ունեցավ իր նոր մասնաճյուղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոյի հարևնությամբ այստեղ տարածքը ավելի մեծ էր արդեն 30֊ տարուց ավել է ինչ վերնիսաժը գործում է։ Երևանցիները և արտասահմանյան հյուրերը հաճույքով են այցելում վերնիսաժ շաբաթ և կիրակի օրերին այստեղ կարելի է գնել հին և հազվագյուտ գրքեր բառարաններ, տեղեկատու գրքեր, արծաթյա իրեր, երաժշտական գործիքներ, հայ հին տարազներ ասեղնագործ աշխատանքներ և ժամանակակից նկարիչների նկարներ։ Ես ինքս հաճույքով եմ գնում վերնիսաժ երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում։

Vernissage was formed during 1980s in the park after Martiros Saryan. Art works of modern Armenian artists were displayed here. People came here tolked  about art and if they could afford they bought a painting or a drawing. In the 1990 Vernissage a new branch of Vernissage opened in the aria neighboring with underground station after Karen Demirchyan it is in the center of Yerevan. The aria here was bigger. It is already more then 30 years that Vernissage has been functioning. Armenians and the guests of the Armenia visit Vernissage with pleasure at weekends. Here you can buy rear books, dictionarys, informative books, silver goods, musicle instruments, old Armenian national clothes, needlework and paintings, drawings by modern artists. I myself go to Vernissage with pleasure when i have a free time  it is area open air exhibition market.

Гехаркуникская область

Гехаркуни́кская о́бласть — область на востоке Армении, граничащая на севере с Тавушской, на западе Котайкской, на юго-западе Араратской, на юге Вайоцдзорской областями, на востоке с Азербайджаном, а на юго-востоке с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Крупнейшая область страны, занимает 18 % площади всей республики. Значительную часть территории занимает озеро Севан. В состав области вошли бывшие Севанский, Чамбаракский (Красносельский), Мартунинский и Варденисский районы.

В Гехаркуникскую область входит также эксклав Арцвашен, окружённый территорией Азербайджана и в настоящее время контролируемый им.

Административный центр — город Гавар, другие города — Севан, Чамбарак, Варденис, Мартуни. Также на территории области находятся 93 сельских поселения.

Самая низкая точка находится в долине реки Гетик (1325 м), а наивысшая — на Гегамском хребте (гора Аждак 3598 м)

Մարքեթինգ

Մարքեթինգ բառն առաջացել է անգլերեն market բառից, որը նշանակում է շուկա, իսկ «մարքեթինգ» տերմինը նշանակում է գործել շուկայում։

Մարքեթինգի հայաֆիկացրած տարբերակներ են համարվում՝ շուկայաբանությունըշուկայագիտությունը կամ շուկայավարությունը:

Ըստ որոշ աղբյուրների գոյություն ունի մարքեթինգի մինչև 2000 սահմանում։ Առավել հայտնի և ընդունված են հետևյալ 2 սահմանումները.

Ըստ Ամերիկյան մարքեթինգային ասոցիացիայի. «Մարքեթինգը ապրանքների, ծառայությունների, կազմակերպությունների, մարդկանց, տարածքների և գաղափարների պահանջարկի կանխատեսումն է, կառավարումը և բավարարումը փոխանակման միջոցով»:

Ըստ Ֆիլիպ Կոտլերի «Մարքեթինգը մարդկային գործունեության մի ձև է, որն ուղղված է մարդկային կարիքների և պահանջմունքների բավարարմանը՝ փոխանակման միջոցով»։

Կախված ապրանքատեսակից առանձնացնում են մարքեթինգի հետևյալ տեսակները․

1. արտադրա-տեխնիկական նշանակության ապրանքների մարքեթինգ,

2. սպառողական ապրանքների մարքեթինգ,

3. ծառայությունների մարքեթինգ։

Պահանջարկի տեսանկյունից, առանձնացնում են մարքեթինգի 8 տեսակներ։

Փոխարկելի մարքեթինգ – Երբ պահանջարկը բացասական է (երբ պոտենցիալ գնորդների մեծամասնությունը չի ընդունում տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է պահանջարկը բարձրացնող մարքեթինգային պլանի մշակում),

Խթանող մարքեթինգ – երբ կան որոշակի ապրանքներ կամ ծառայություններ, սակայն չկա պահանջարկ սպառողների անտարբերության պատճառով։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է բացահայտել անտարբերության պատճառները և սահմանել գործողություններ դրա հաղթահարման համար։

Զարգացնող մարքեթինգ – կապված է պահանջարկի ձևավորման հետ։ Կիրառվում է պոտենցիալ պահանջարկի դեպքում (կա սպառողական պահանջարկ ինչ-որ ապրանքի նկատմամբ, որը դեռս չկա կոնկրետ ապրանքի տեսքով)։ Այս դեպքում պոտենցիալ պահանջարկը պետք է վերածել իրականի։

Ռեմարքեթինգ – կապված է ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի նվազման և ապրանքի կենսացիկլի որոշակի փուլի հետ։ Սրա նպատակն է պահանջարկի վերաստեղծում (օրինակ՝ ապրանքին տալ նոր շուկայական հատկություններ),

Սինխրոմարքեթինգ – կիրառվում է տատանվող պահանջարկի դեպքում, իրացման կայունացման համար,

Սատարող մարքեթինգ – կիրառվում է այն դեպքում, երբ պահանջարկի մակարդակն ու կառուցվածքը լիովին համապատասխանում է առաջարկի մակարդակին ու կառուցվածքին։ Իրականացվում է գնային քաղաքականության ճշգրտում, գովազդային աշխատանքներ և այլն,

Դեմարքեթինգ – կիրառվում է այն դեպքերում, երբ պահանջարկը նշանակալիորեն գերազանցում է առաջարկին։ Այս դեպքում իրականացվում է գների բարձրացում, գովազդի կրճատում և այլն, որպեսզի գնորդները չկարծեն, թե ֆիրման չի կարող բավարարել նրանց պահանջմունքները։ Միևնույն ժամանակ իրականացվում են բարձր պահանջարկ ունեցող ապրանքների արտադրության ծավալների մեծացում,

Հակազդող մարքեթինգ – կիրառվում է անցանկալի կամ վնասող ապրանքների պահանջարկի իջեցման նպատակով (օրինակ խմիչքների, ծխախոտի, կամ ապրանքներ, որոնք ինչ որ ձևով վնասում են ֆիրմային համբավին)։