Ուսումնական ճամփորդություն

Ուսումնական ճամփորդություն Ապարան

img_1784.jpg

Այսօր քոլեջի մի քանի սովորողների հետ ուղևորվեցինք դեպի Ապարան։ Այցելեցինք Ապարանի ավագ դպրոցը և լսեցինք Բաշ-Ապարան ճակատամարտի, Նժդեհի մասին որը ներկայացրեցին այնտեղի սովորողները։ Այդ ամենը ներկայացնելուց հետո ծանոթացանք նրանց հետ և միասին գնացինք Սբ, Խաչ եկեղեցի ներկայացրեցին նաև եկեղեցու պատմությունը կառուցման և վերակառուցման մասին։ Եկեղեցուց հետո այցելեցինք նաև Բաշ-Ապարանի հուշահամալիր ցանոթացանք նաև հուշահամալիրի պատմությանը և լավ տրամադրությամբ վերադարձանք տուն։

 

Advertisements
English

My Day

I want to tell you about my daily routine. I usually get up at half past 8 in the morning and  go to the bathroom.
I wash myself, brush my teeth and comb my hair.  At half past 9 I leave home and go to college. Our classes start at 9 oclock. At school we have a lot of subjects: Languages  (Armenian English), Math,Ecology, Literature.  At 12 o’clock we usually have lunch at college with friends. After school I go back home.  I have my dinner at 3 o’clock in the afternoon.  After dinner i watch my favourite sitqom.  After watching it I start doing my homework.  After doing my homework I read book.  And at 12 o’clock I go to sleep.

էկոլոգիա և բնագիտություն

Հայաստանի բուսական աշխարհը

Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած իր համեմատաբար փոքր տարածքին, աչքի է ընկնում բուսական համակեցությունների ու բուսատեսակների արտահայտված բազմազանությամբ, որը տարածքի բարդ ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների և ֆլորոգենետիկական տեսակետից նպաստավոր աշխարհագրական դիրքի արդյունք է, 1կմ2 վրա հաշվում են ավելի քան 100 տեսակ, որը աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Continue reading “Հայաստանի բուսական աշխարհը”

էկոլոգիա և բնագիտություն

Հայաստանի կենդանական և բուսական աշխարհ

Հայաստանի կենդանական աշխարհը ընդհանուր առմամբ ներկայացված է անողանաշարավոր կենդանիների ավելի քան 17000 և ողնաշարավորկենդանիների 523 տեսակներով։ Ողնաշարավոր կենդանիները ներկայացված են ձկների, երկկենցաղների, սողունների, թռչունների և կաթնասուններիդասերով, որոնցից առավել հարուստը (349 տեսակ) թռչունների դասն է։

Հայաստանի տարածքը տեղադիրքով Միջերկրածովյան կենսաշխարհագրական տարածաշրջանի Իրանական, Փոքրասիական ու Պոնտոս-կովկասյան մարզերի խաչմերուկ է, որով և պայմանավորված է այդ մարզերի ազդեցությունը Հայաստանի կենդանական աշխարհի տեսակների վրա։ Continue reading “Հայաստանի կենդանական և բուսական աշխարհ”

հայոց պատմություն

Սարդարապատի հերոսամարտ

Картинки по запросу Սարդարապատ

Սարդարապատի ճակատամարտ 1918 թ., տեղի է ունեցել 1918 թ-ի մայիսի 21-27, հայկական կանոնավոր զորամասերի, աշխարհազորի և Արևելյան Հայաստան ներխուժած թուրքական զորաբանակի միջև։ Սարդարապատի հերոսամարտը հաճախ անվանում են «20-րդ դարի Ավարայր»: Continue reading “Սարդարապատի հերոսամարտ”