ԹԵՍՏ (նշել ճիշտ պատասխանը)

1. Ճանապարհորդության տեսակ է՝

• մարդկանց հանգիստը,
• մարդկանց տեղաշարժը,
զբոսաշրջությունը:

2. Զբոսաշրջության առաջին շրջանը համարվում է՝
• ճանաչողական զբոսաշրջություն,
էլիտար զբոսաշրջություն,
• սիրողական զբոսաշրջություն:

3. Վերածննդի դարաշրջանում ճանապարհորդում էին միայն՝
• գյուղական համայնքի ներկայացուցիչները,
հարուստ վերնախավը,
• զինվորականները:
4. Հյուրանոցները փոխարինեցին՝
• հյուրերի սենյակներին,
• ճաշասենյակներին,
• ննջասենյակներին:
5. 1-ին խմբային զբոսաշրջությունը կազմակերպել է՝
• Ֆերնան Մագելանը,
Թոմաս Կուկը,
• Վասկո դա Գաման:
6. 1-ին զբոսաշրջային գործակալությունը հիմնվել է
Լեսթերում,
• Բեռլինում,
• Լոնդոնում:
7. Թոմաս Կուկի ճանապարհորդությանը մասնակցելու պահանջն էր՝
• ծխախոտ չօգտագործելը,
ալկոհոլ չօգտագործելը,
• թղթախաղով չզբաղվելը:
8. Զբոսաշրջության 4-րդ շրջանը համարվում է՝
• վերածննդի շրջան,

ժամանակակից շրջան,
• անտիկ շրջան:
9. Ծառայությունը՝
• կարելի է չափել,
• կարելի է պահպանել,
կարելի է գնահատել:
10. Զբոսաշրջային օպերատորը՝
• գովազդային գործակալ է,
տնտեսվարող սուբյեկտ է,
• գիտական աշխատող է:
11. Զբոսաշրջային սուբյեկտը՝ զբոսաշրջիկը, բազմազան պահանջ-
մունքների՝
• ստեղծողն է,
սպառողն է,

• կազմակերպողն է:
12. Զանգվածային շուկայի զբոսաշրջային օպերատորները վաճառում են՝

հանրաճանաչ հանգստավայրերի զբոսաշրջային փաթեթներ,

• էկոլոգիական զբոսաշրջության զբոսաշրջային փաթեթներ,
• էքստրեմալ զբոսաշրջության զբոսաշրջային փաթեթներ:
13. Զբոսաշրջային ծառայությունների փաթեթների ձևավորումը, զար-

գացումը և իրականացումը ապահովում են՝
• առևտրային միությունները,
• արդյունաբերական ձեռնարկությունները,

• զբոսաշրջային ընկերությունները:
14. Հյուրանոցային գործում օժանդակ ծառայությունները կախված են՝

հյուրանոցի կարգից,
• հյուրանոցի մեծությունից,

• հյուրերի քանակից:
15. Օժանդակ ծառայությունները՝

• վնասում են հյուրանոցի հեղինակությանը,
հյուրանոցին բերում են հավելյալ եկամուտ,
• խանգարում են հյուրերի հանգտի կազմակերպմանը:

Advertisements

Диалог администратора гостиницы с клиентом на русском

Администратор: Добро пожаловать в гостиницу «Континенталь». Чем я могу Вам помочь? 
Клиенты: Мы бы хотели заселиться. У нас с дочерью забронирован номер. 
Регистратор: Как Вас зовут? 
Клиенты: Анна Иванова и Наталья Иванова. 
Администратор: Да, госпожа Иванова. Для Вас забронирован двухместный номер на 2 ночи, верно? 
Клиент: Да, все верно. 
Регистратор: Пожалуйста, заполните регистрационную форму. Спасибо. Также нам необходимо увидеть документы, удостоверяющие Вашу личность и личность Вашей дочери. 
Клиент: Да, конечно. 
Регистратор: Спасибо. Ваш номер 234. Вот ваш ключ. Приятного пребывания в гостинице «Контененталь». Вам нужна помощь с багажом? 
Клиент: Нет, спасибо, у нас только один чемодан. Мы справимся сами.

Вариант 2 диалога на русском между администратором и клиентом гостиницы

Администратор: Здравствуйте! Рады видеть Вас в отеле «Айсберг»! Чем могу Вам помочь? 
Клиент: Здравствуйте! У меня забронирован номер на фамилию Иванов. 
Администратор: Прекрасно. Могу я взглянуть на Ваше удостоверение личности, господин Иванов? 
Клиент: Конечно. Одну минуту, я достану его из бумажника. 
Администратор: Спасибо. На Ваше имя был забронирован номер экономического класса на 4 ночи с 11 марта. Всё верно? 
Клиент: Да. 
Администратор: Вы предпочитаете произвести расчет наличными или кредитной картой? 
Клиент: Я бы хотел заплатить кредитной картой. 
Администратор: Отлично, Спасибо. Ваш номер 12, первый этаж, большая двуспальная кровать. Подойдет? 
Клиент: Да, всё прекрасно. 
Администратор: Очень хорошо. Вот ключ от вашего номера. Если вам что-нибудь понадобится, наберите 0. 

Մոլոկաններ

Մոլոկաններ– ռուսական կրոնական շարժում է որ առաջացել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսին, Տամբովի գավառում։ Մոլոկանների կրոնական ուղղությունը առաջացել է դուխոբորների աղանդից և պահպանել վերջինիս վարդապետության և ծեսերի մեծ մասը: Կրոնական ուղղության հիմնադիրն է Սիմոն Ուկլեինը: «Մոլոկան» անունը տրվել է 1765 թվականին: Անվանումը կապում են ավետարանական «հոգևոր կաթի» (словесное молоко)՝ իրենց քարոզած Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ուսմունքի, ինչպես նաև պասի օրերին կաթ խմելու սովորույթի հետ։ Մոլոկանները իրենց «Հոգևոր քրիստոնյաներ» են անվանում և իրենց ընդունած մոլոկան անունը բացատրում են նրանով, որ իրենց դավանած վարդապետությունը այն օգտագործվող կաթն է, որի մասին խոսվում է Սուրբ Գրքի մեջ: Մոլոկանների կարծիքով հավատի ուսուցման միակ ճիշտ աղբյուրը կարող է լինել Սուրբ գրքի Հին և Նոր կտակարանները: Նրանք չեն ընդունում, որ կան ուրիշ քահանաներ, քանզի կա միայն մեկ քահանա՝ Հիսուս Քրիստոսը, իսկ բոլոր մարդիկ քույր և եղբայրներ են և հավասար միմյանց: Նրանք չեն ընդունում եկեղեցական աստիճանակարգը, ձեռագործ եկեղեցիները, ուղղափառ ծեսերը, չեն հավատում «օրագրերին», սրբապատկերներին: Աղոթելիս չեն խաչակնքվում, և չեն ընդունում մկրտությունը: Մոլոկաններ՝ ռուսների էթնիկական խումբ է, ովքեր մերժում են ուղղափառ եկեղեցին ու ծիսակատարությունները, ունեն իրենց ավանդույթներն ու սովորույթները և այլն։ Հայաստանում մոլոկանները հիմնականում ապրում են Լոռու մարզում, մասնավորպես՝ Տաշիր քաղաքում, կամ ինչպես տեղաբնիկներն են հիշում, Կալինինո, իսկ ավեի վաղ՝ Վորոնցովկա, Ֆիալետովո գյուղում ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքում: Անկախությունից հետո սկսվեց մոլոկանների արտագաղթ դեպի Ռուսաստան, որի հետևանքով նրանց թիվը Հայաստանում զգալիորեն պակասեց։

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության բնագավառին առնչվող հարաբերությունները և զբոսաշրջային գործունեության բնագավառում ծագող այն հարաբերությունները, որոնք ի հայտ են գալիս քաղաքացիների հանգստի, շրջագայության, ազատ տեղաշարժման իրավունքների իրականացման գործընթացում:

Նորաբանություն

Նորաբանություն, լեզվի մեջ երևան եկած և դեռ քաղաքացիության իրավունք չստացած նոր բառեր, իմաստներ, դարձվածքային միավորներ, ինչպես նաև ոճական ու քերականական իրողություններ։ Լեզվի զարգացման յուրաքանչյուր փուլում գործածվող այն բոլոր նոր բառերը, որ կազմվում են նոր հասկացություն արտահայտելու կամ նոր առարկա, երևույթ, հատկանիշ նշանակելու համար։

Ճիշ՞տ թե՞ սխալ

Ճիշ՞տ թե՞ սխալ֊ ինքը

Անձնական դերանունները ունեն երեք դեմք՝

Առաջին դեմք֊ ես, ինքս, մենք, ինքներս

Երկրորդ դեմք֊ դու, ինքդ, դուք, ինքներդ

Երրորդ դեմք֊ նա, ինքը, նրանք, իրենք

Եզակի կամ հոգնակի թիվ

Ճիշ՞տ թե՞ սխալ֊ թվեր

Սխալ է ասել քսան(յե)րկու կամ քսան(յե)րեք որովհետև բաղաձայնից հետո պետք է արտասանել (է)

Սխալ է֊ վեցը տարեկանից

ճիշտ է֊ վեց տարեկանից

Մեկ……..տասը

Սխալ է ասել նաև՝

համար ութերորդ

համար հինգերորդ

Այս թվականների հետ սխալ և ավելորդ է գործածել համար բառը չենք կարող ասել համար առաջին դպրոց պետք է ասենք առաջին դպրոց։

Սխալ է֊ Հիցուն

Ճիշտ է֊ հիսուն

Սխալ է֊ ութանասուն

Ճիշտ է֊ ութսուն

Ճիշ՞տ թե՞ սխալ֊ ծնունդ

Սխալ է֊ ծնունդտ շնորհավոր

Ճիշտ է֊ ծնունդդ շնորհավոր

Հայերենում տ հոդ չկա

Հայերենում հոդերը չորսն են՝

Ս, Դ, Բ, Ն

Օրինակ՝․ գիրքս, սենյակդ, ապակին, աշխարհը և այլն։

Սխալ է֊ իմ սխալներս

Ճիշտ է֊ իմ սխալները