Ամառային ճամբար. Վրացերեն դաս- 5

Վարժություն

Պահանջ՝ սովորում ենք թվերը և գործածում նախադասության մեջ:

21-ოცდაერთი֊ օցդաաթի          

         22-ოცდაორი֊օցդաօրի                      

   23-ოცდასამი֊օցդասամի             

        24-ოცდაოთხი֊օցդաօթխի            

      25-ოცდახუთი֊օցդասամի        

           30-ოცდაათი  ֊ օցդաաթի.       

              40-ორმოცი֊ օրմոցի.                          

    50-ორმოცდაათი ֊ օրմոցդաաթի     

60-სამოცი֊ սամոցի

 70-სამოცდაათი֊սամոցդաաթի

80-ოთხმოცი֊օթխմոցի.                  

  90-ოთხმოცდაათი֊օթխմոցդաաթի  

100-ჰასი֊հասի

Վարժություն

Պահանջ՝ այս նոր բառերի օգնությամբ կազմում եք նախադասություններ, դաս 3֊ ի բառերը օգտագործելով ևս։

Ես ունեմ֊ მე მაქვს
Դու ունես- შენ გაქვს
Նա ունի – მას აქვს
Մենք ունենք – ჩვენ გვაქვს
Դուք ունեք -თქვენ გვაქვთ
Նրանք ունեն – მათ აქვთ

Ես ուզում եմ֊ მემინდა
Դու ուզում ես – შენგინდა
Նա ուզում է- მასუნდა
Մենք ուզում ենք- ჩვენგინდა
Դուք ուզում եք – თქვენგინდათ

Իմ ֊ ჩემი
Քո-შენი
Նրա-მისუ
Մեր-ჩვენი
Ձեր-თქვენი
Նրանց-მათი

Ես ապրում եմ ֊მე ვცხოვლო
Դու ապրում ես-შენ ვცხოვლო
Նա ապրում է-ის ცხოვლოს

Նախադասություններ՝

Լիլիթը քսանմեկ տարեկան է֊ ლილი ოცდაერთი წლისაა (Լիլիթ օցդաաթի ծլիսավար )

Ես ունեմ մեկ քույր ֊ მე მყავს ერთი და (մե մաքվս էրթի դա)

Նա ապրում է Իսպանիայում֊ ის ცხოვრობს ესპანეთში (իս վցխովրոբիա էսպանետշի )

Նրա մայրը գիդ է֊ დედამისი ტურისტია (դեդամիսի գիդա)

Ես ապրում եմ Երևանում֊მე ვცხოკრობ (մե վցխովրոբ Երևանշի)

Նրանք սովորում են քոլեջում֊ ისინი მიდიან კოლეჯში (իսինի միդիան քոլեջշի)։

Ամառային ճամբար. Իսպաներեն դաս- 6

Շաբաթվա օրեր – Los dias de semana

երկուշաբթի – lunes
երեքշաբթի – martes
չորեքշաբթի – miercoles
հինգշաբթի –jueves
ուրբաթ – viernes
շաբաթ – sabado
կիրակի – domigo
հանգստյան օրեր – fin de semana (weekend – շաբաթ, կիրակի)
ամեն երկուշաբթի  – los lunes
երկուշաբթի օրը – el lunes
Օրինակ՝
 Ամեն երկուշաբթի ես  իսպաներենի դաս ունեմ: –  Los lunes tengo una clase de español.
Երկուշաբթի օրը ես գնալու եմ կինոթատրոն: – Yo voy al cine el lunes.

Տարվա եղանակներ

գարուն – primavera
գարնանը – en primavera
ամառ – verano
ամռանը – en verano
աշուն – otoño
աշնանը – en otoño
ձմեռ – invierno
ձմռանը – en invierno

Բնության երևույթներ

Ցուրտ է և ձյուն է գալիս – hace frio y nieve
Քամի է – hace viento
Անձրև է գալիս – llueve
Արև է – hace sol
Շոգ է – hace color
Ամպամած է – esta nublado

Լրացուցիչ

sur – հարավ
norte  – հյուսիս
este – արևելք
oeste – արևմուտք

¿Cual? – ո՞րը
¿Que? – ի՞նչ
¿Cuales? – որո՞նք
¿Donde? – որտե՞ղ
¿Como? – ինչպե՞ս / ինչպիսի՞
¿Cuantos? – քանի՞

Վարժություններ

Վարժություն 1

2. Թարգմանեք նախադասությունները

  1. Գարնանը անձրև է գալիս:
  2. Ամռանը արև է և շոգ:
  3. Աշնանը ցուրտ է և ամպամած:
  4. Ձմռանը ցուրտ է և ձյուն է գալիս:

1. Llueve en primavera.

3. Hace frío y está nublado en otoño.

2. Hace calor en verano.

4. Hace frío y nieva en invierno.